buitenschoolse opvang

In alle vestigingen van de buitenschoolse opvang van Tierlantijn zorgt een gekwalificeerd team van begeleiders voor uw kind. De plaatselijk verantwoordelijken ondersteunen hen hierbij organisatorisch en administratief.

Kinderen groeien, ontwikkelen zich en verrijken hun wereld. Daarbij komen hun aanleg en temperament naar boven. Wij willen voor alle kinderen een omgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en voelen ons daar ook verantwoordelijk voor.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen een sfeer van vertrouwen en veiligheid nodig. Dit willen wij bieden, samen met respect voor ieders eigenheid en achtergrond. Wij willen dat kinderen zich in onze opvang “thuis” voelen. Een plaats waar zij welkom zijn, zich geborgen en begrepen voelen. Een plek waar zij kunnen leren om een band op te bouwen met andere kinderen en volwassenen. Waar zij uitdagingen krijgen, verschillende (spel-)activiteiten kunnen ondernemen en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Wij bieden mogelijkheden aan die de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling stimuleren.

De begeleiders bieden de kinderen activiteiten aan op vaste momenten waarvoor de keuze om deel te nemen bij de kinderen ligt. De begeleiders trachten hen wel hiertoe te motiveren. Daarnaast kunnen zij vrij spelen tijdens een ‘vrij spel moment’. Uiteraard hebben de kinderen inbreng voor de activiteiten en kunnen zij andere voorstellen aanbrengen.