vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties kan uw kind in onze vakantiewerking terecht, op verschillende locaties:

Wij voorzien een gevarieerd aanbod aan activiteiten, aangepast aan de verschillende leeftijden van de vele kinderen.
De activiteiten worden telkens opgebouwd rond een bepaald thema. We proberen het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken door verschillende soorten van activiteiten te plannen zoals; sport en spel, knutselen, tocht, koken, uitstappen, enz.

Hoe ziet een dag er uit tijdens de vakantie?
7u - 10u:         deel 1 activiteiten
10u:                koek of fruit en drank + verdeling in groepen
10u30 - 12u:   deel 2 activiteiten
12u - 13u30:   samen eten + vrij spel
13u30 - 15u:   deel 3 activiteiten
15u30:             vieruurtje
16u - 18u:        afsluiten activiteiten
Hoe inschrijven?

U maakt best een afspraak met de plaatselijk verantwoordelijke van de locatie waar u opvang wenst. Tijdens een intakegesprek stellen we onze werking voor en brengen we alle administratie in orde. Uw kind is dan ook welkom! Het kan dan al kennismaken met de opvang en eventueel de begeleiders.


Hoe reserveren voor opvang tijdens de schoolvakanties?
Ongeveer 6 weken voor elke vakantie (8 weken voor zomervakantie) zijn de reservatieformulieren beschikbaar op de locatie of u kan deze hieronder downloaden. Via een reservatieformulier kan u, per vakantieperiode, een plaats voor uw kind reserveren. 

Tijdens de vakantieopvang worden er soms kookactiviteiten georganiseerd zodat uw kind geen eten dient mee te brengen. Informatie hierover kunt u terugvinden in de folder over de vakantieregeling.